Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

BILDER

Här är några bilder från dagen D i januari 2018
och införträffen på IKEA.