Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

BILDER

Här är bilder från senaste tillfället i september 2017
och från införträffen på IKEA i januari.
Foto Enomis och Sofia Telby