Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

UTSTÄLLARINFO

Företagssalongen Karlstad är vid två tillfällen 2018, torsdagarna 25 januari och 6 september. Du väljer om ni vill vara med en eller två gånger.

Pris utställare(per tillfälle):

2.250 kr/kvm ex moms
Minst 3 kvm
(speciella faktureringsvillkor vid bokningar över 5 kvm )

Allt ingår:

Bord och el
Lunch och kaffe
Ditt företagsnamn här på hemsidan
Bra kontakter

Bokningen är bindande och faktureras i förskott

Lastinfo: Utställarinfo Företagssalongen 25 jan 2018

Logo, Affisch och Röd datumbiljett. Att använda på din hemsida, annonser, inbjudningar osv:

Logo:
Företagssalongen Logo

Affisch:
Affisch Jan 2018

Röd datumbiljett:
Rödbiljett jan 2018 PDF

För mer info kontakta:

Jacob Lund, Närverket,  070-683 56 89, info@narverket.se