Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

UTSTÄLLARINFO

Pris utställare:

2.250 kr/kvm ex moms
Minst 3 kvm
Fåtal platser kvar, alla får välja sin placering

Allt ingår:

Bord och el
Lunch och kaffe
Ditt företagsnamn här på hemsidan
Bra kontakter

Bokningen är bindande och faktureras i förskott

Logo, att använda på din hemsida, annonser, inbjudningar osv:

Logo:
Företagssalongen Logo

För mer info kontakta:

Jacob Lund, 070-683 56 89, lund@foretagssalongen.se