Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

VÄLKOMMEN till en KLASSIKER

Januarisalongen är framflyttad till 24 mars 

DAGEN FÖR NÄRINGSLIVET!

Med mässa, möten och föreläsningar på Elite Stadshotellet Karlstad. Sextonde upplagan är torsdag 24 mars 2022.

På alla fyra plan.

Tillfället för yrkesverksamma att vårda och skapa värdefulla kontakter och samarbeten.

Uppdatering presenteras även på Facebook, Instagram och LinkedIn

Alla yrkesverksamma är välkomna, fri entré!