Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

KONTAKT

Huvudansvarig
Jacob Lund
Företagssalongen
070-683 56 89
lund@foretagssalongen.se 

Affärsmagasinet
Sofia Telby
Telby kommunikation
070-757 51 86
sofia@telbykommunikation.se

Sociala medier
Emma Kraft
Kraft kommunikation
070-224 80 66
emma@kraftkommunikation.se

Filmproduktion
Tommie Lyckesol
Marytale
070-621 10 02
tommie@marytale.se

Affärsnätverket som arrangerar
Närverket
070-683 56 89
info@narverket.se

Boende och restaurang
Elite Stadshotellet
054-29 30 00
info.karlstad@elite.se