Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.

KONTAKT

Huvudansvarig:
Jacob Lund
Företagssalongen och Närverket
070-683 56 89
lund@foretagssalongen.se 

Affärsmagasinet:
Sofia Telby
Telby kommunikation
070-757 51 86
sofia@telbykommunikation.se

Filmproduktion
Tommie Lyckesol
Marilyn
070-621 10 02
tommie@marilyn.se

Sociala medier
Victor Stenström
Nobox.
073-514 91 47
victor@nobox.se

Affärsnätverket som arrangerar:
Närverket
070-683 56 89
info@narverket.se

Boende och restaurang:
Elite Stadshotellet
054-29 30 00
info.karlstad@elite.se