Företagssalongen. Elite Stadshotellet Karlstad. Dagen för näringslivet.