Företagssalongen

VÄSTERÅS

Nu finns vi även i Västerås!
Salongen här arrangeras av Västerås Tidning och första tillfället är på Hotel Plaza i Skrapan den 1 september 2022.

Samma uppskattade upplägg som i Karlstad med mässa, möten och föreläsningar. Där vi tar bort trösklarna och välkomnar alla i näringslivet. För att skapa och vårda värdefulla kontakter.

Klicka vidare här för mer info och kontakt foretagssalongenvasteras.se